Overview

Team roster

Name Birthdate Height Weight Spike Block World championships Olympic games Other Total Club
1 Tatyana Mudritskaya 17/01/1985 195 77 310 300 10 0 30 40 Apollon Cyprus
2 Lyudmila Issayeva 26/09/1989 184 70 295 280 0 0 90 90 Almaty
3 Sana Anarkulova 21/07/1989 188 72 300 295 17 0 200 217 Altay
4 Lyudmila Anarbayeva 12/11/1983 192 72 305 299 1 0 70 71 Zhetyssu
5 Olga Danchenko 28/12/1982 190 75 305 295 12 1 150 163 Zhetyssu
7 Alena Ivanova 19/06/1989 195 78 310 300 2 0 3 5 Zhetyssu
8 Korinna Ishimtseva c 08/02/1984 187 69 300 290 12 1 150 163 Zhetyssu
9 Irina Lukomskaya 19/03/1991 176 66 280 270 7 0 58 65 Altay
11 Marina Storozhenko 06/06/1985 175 57 290 280 1 0 40 41 Zhetyssu
12 Inna German 17/01/1983 182 75 300 280 0 0 0 0 Karaganda
13 Radmila Beresneva 06/06/1983 185 70 300 295 0 0 1 1 Irtysh-Kazchrome
14 Yana Yagodina 24/01/1993 182 69 300 285 1 0 30 31 Almaty
16 Inna Matveyeva 12/10/1978 186 70 303 294 2 1 10 13 Altay
20 Tatyana Fendrikova 23/02/1990 169 55 280 275 0 0 50 50 Almaty